Uitgebreide en vereenvoudigde arceerfunctie, o.a. met laag, vlakvulling en tussen losse objecten.

Arceren volgens de afspraken

Inbrenger: IDEOMA intelligent systems bv
Waarde: 150.00
Versiedatum: 12/05/98
Bestandstype: LSP


De essentie van deze arceerfunctie is dat er zoveel mogelijk mee moet kunnen met zo min mogelijk vragen op het moment van gebruik door de tekenaars. Dit valt of staat met het maken van afspraken over het gebruik van arceringen. Een goed voorbeeld daarvan is versie 3 van het afsprakenstelsel van de vereniging Geïntegreerd Bouwen. De hierin vermelde afspraken over arceringen zijn volledig als voorbeeldinstellingen bij deze functie uitgewerkt.

Geen schaalproblemen meer


De schaalfactor van de arcering is niet altijd gelijk aan die van de schaal waarop wordt getekend. Deze hangt ten eerste af van de manier waarop de arcering is gedefinieerd en ten tweede van de bedoeling van de arcering. Sommige arceringen zijn symbolisch bedoeld, anderen geven iets van de (toekomstige) werkelijkheid weer, bv. tegelwerk of metselverbanden. Dit laatste type noemen we modelarceringen. Op elke tekenkamer zou het gebruik van arceringen als manier om iets duidelijk te maken gestandaardiseerd moeten zijn, inclusief de schaal van de arcering. Het programma Arceer maakt het mogelijk om per arcering én per tekenschaalbereik de schaalfactor van de arcering vooraf in te stellen, zodat tijdens het tekenen, als de schaal al bekend is, alleen nog het soort arcering gekozen hoeft te worden. Voor het werken met meer schalen per tekening verwijzen wij u naar het programma Detail.

Geen hulplijnen meer


Als een te arceren gebied niet helemaal gesloten is, is het niet langer nodig om eerst hulplijnen te tekenen. Het programma Arceer arceert behalve gesloten gebieden ook open polylijnen, tussen twee losse lijnen of bogen, langs een polylijn over een bepaalde breedte. De associativiteit van dergelijke arceringen kan daarbij in tact blijven.

Geen aansluitproblemen meer
Bij arceringen voor tegel- of metselwerk is het vaak wenselijk dat ze met een hele of halve maat beginnen en dat de richting zich op een bepaalde manier verhoudt met één van de randen. Met het programma Arceer is per arcering vooraf in te stellen hoe deze zich in dit opzicht moet gedragen. Dus geen vragen tijdens het tekenwerk.

Vanzelf de juiste lagen
Het kan erg handig zijn als arceringen in bepaalde lagen geplaatst worden. Ook deze praktijkwens wordt door het programma Arceer ingevuld. Per arcering is vooraf instelbaar op welke laag deze terecht moet komen. Voor het samenstellen van de naam van deze laag kan het programma gebruik maken van de actieve laag, zoals dit ook in de afspraken van de vereniging Geïntegreerd Bouwen is verwerkt. Zo kunnen tekenobjecten die bij elkaar horen in bijna gelijknamige lagen gezet worden.

Arceringen combineren met vlakvullingen
Het komt in bepaalde vakgebieden regelmatig voor dat een arcering over een vlakvulling heen gezet moet worden, zoals voor prefab betondoorsneden. Met het programma Arceer maakt u één arceerdefinitie, waarin meerdere arceerpatronen opgenomen kunnen worden, dus ook Solid voor vlakvullingen. Direct na het maken van de vlakvulling wordt het object naar de achtergrond gedrukt, zodat alle overige objecten zichtbaar blijven. Verder kunt u nu ook arceringen met verschillende pendikten maken.

Kortom uw arceer-"huisstijl" is hiermee volledig te regelen
Uitgebreide en vereenvoudigde arceerfunctie, o.a. met laag, vlakvulling en tussen losse objecten.

Zie ook Korte omschrijving

Taludarceringen taludarc

Tekent een taludarcering tussen willekeurige lijnen, bogen of polylijnen.

Snel arceringen kiezen tcbhatch

Praktisch dialoogmenu voor arceringen, met indeling per categorie.

GB3-lagenstructuur bedienen gb3layer

Dialoogmenu voor het bedienen van lagen volgens versie 3 van de CAD-afspraken van de vereniging Geïntegreerd Bouwen.

Viewportschaal gebruiken dimset

Maakt of kiest maatvoeringsstijl afh. van viewportschaal. Doet niets in Tilemode. Door Dimset steeds te draaien voor bv. Getfile wordt altijd de juiste symboolgrootte gekozen bij de schaal van het actieve viewport.

Zit de hulpsoftware die u zoekt er niet bij? Laat het ons weten. Mogelijk kunnen we toch iets voor u betekenen, want we weten meer dan we hier ooit kunnen documenteren!

Copyright (c) 2001 IDEOMA intelligent systems bv