Plaatst teksten volgens versie 3 van de CAD-afspraken van de vereniging Ge´ntegreerd Bouwen.

Teksten volgens GB3

Inbrenger: IDEOMA intelligent systems bv
Waarde: 50.00
Versiedatum: 29/03/00
Bestandstype: LSPPlaatst teksten volgens versie 3 van de CAD-afspraken van de vereniging Ge´ntegreerd Bouwen.

Zie ook Korte omschrijving

Viewportschaal gebruiken dimset

Maakt of kiest maatvoeringsstijl afh. van viewportschaal. Doet niets in Tilemode. Door Dimset steeds te draaien voor bv. Getfile wordt altijd de juiste symboolgrootte gekozen bij de schaal van het actieve viewport.

GB3-lagenstructuur bedienen gb3layer

Dialoogmenu voor het bedienen van lagen volgens versie 3 van de CAD-afspraken van de vereniging Ge´ntegreerd Bouwen.

Bematen volgens GB3 gb3dim

Plaatst maten volgens versie 3 van de CAD-afspraken van de vereniging Ge´ntegreerd Bouwen.

Zit de hulpsoftware die u zoekt er niet bij? Laat het ons weten. Mogelijk kunnen we toch iets voor u betekenen, want we weten meer dan we hier ooit kunnen documenteren!

Copyright (c) 2001 IDEOMA intelligent systems bv